Thursday, February 2, 2012

Latihan 2- TATABAHASA

Arahan

Pilih jawapan yang sesuai bagi soalan yang berikut

1. Perbicaraan itu terpaksa ditangguhkan_______salah seorang daripada saksinya tidak hadir.

A.walaupun B.atau C.kerana D.serta

2. Elleena terkejut______namanya diumumkan sebagai pemenang peraduan itu.

A.kerana B.sebab C.apabila D.jika

3. Bidang kewartawanan di negara ini telah______oleh Abdul Rahim Kajai.

A.mempelopori B.mempeloporkan C.pelopor D.dipelopori

4. Mangsa bot karam itu dijumpai_______di tepi pantai Mersing.

A.mendampar B.terdampar C.didamparkan D.mendamparkan

5. Ghani______jalanya ke permukaan kolam itu untuk menangkap ikan sepat.

A.membentangkan B.membukakan C.menebarkan D.menyibarkan

6. Pemandu bas itu_______oleh polis kerana membawa penumpang yang berlebihan.

A.ditangkap B.disaman C.ditahan D.dituduh

7. Sementara menunggu pancingnya dimakan ikan,Azwan duduk di bawah______buluh sambil membaca buku cerita.

A.sebatang B.seruas C.sepokok D.serumpun

8. Pak Mail menjual______tanah untuk menampung perbelanjaan anaknya di universiti.

A.sekeping B.sebidang C.sehelai D.sebaris

9. Pemburu itu melepaskan dua______tembakan ke arah rusa itu.

A.butir B.das C.pucuk D.laras

10. "Kami memerlukan_______kamu dalam hal ini," kata penghulu kepada Mamat.

A.buah mulut B.buah tangan C.buah fikiran D.buah hati

11. Pakaian yang dijual di kedai itu cantik-cantik menyebabkan Fatimah menjadi_______.

A.sakit mata B.rambang mata C.mata angin D.mata air

12. Ayahnya masih______sampai ke rumah walaupun hari telah larut malam.

A.akan B.belum C.sudah D.telah

13. Sebelum menetap di kampung itu,Pak Uda______tinggal di Jawa selama 10 tahun.

A.mesti B.akan C.belum D.pernah

14. Suasana di kampung itu menjadi______apabila ramai pemuda-pemudi berhijrah ke bandar.

A.hiruk-pukuk B.huru-hara C.riuh-rendah D.sunyi-sepi

15. Sampah sarap dan______di sekeliling masjid itu telah dibersihkan oleh penduduk kampung.

A.semak-samun B.tanah-tanih C.bukit-bukau D.hutan rimba

16. Budak-budak nakal itu lari______apabila dikejar oleh anjing Pak Cik Ng.

A.huyung-hayang B.rebah-rempah C.kelam-kabut D.lintang-pukang

Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.

17. A."janganlah awak asyik termenung sahaja!"Kata Zetty kepada Akmar?

B. janganlah awak asyik termenung sahaja,kata Zetty kepada Akmar.

C."Janganlah awak asyik termenung sahaja,"kata Zetty kepada Akmar.

D."Janganlah awak astik termenung sahaja,"Kata zetty kepada akmar.

18. A.Pengarah dan pengurus syarikat itu ada urusan penting di Luar Negeri?

B.Pengarah dan pengurus syarikat itu ada urusan penting di luar negeri.

C.Pengarah,dan pengurus syarikat itu,ada urusan penting di luar negeri!

D.Pengarah dan Pengurus syarikat itu ada urusan penting,di luar negeri.

19. A."Apa khabar mak cik?"tanya Nina kepada Mak Cik Sarah.

B. Apa khabar mak cik. Tanya Nina kepada Mak Cik Sarah.

C."Apa khabar Mak Cik?"Tanya Nina kepada Mak Cik Sarah?.

D."Apa khabar mak cik."tanya Nina kepada Mak Cik Sarah!

Pilih soalan yang paling sesuai untuk ayat yang bergaris.

20. Mereka pergi ke bandar untuk membeli buku latihan.

A.Bilakah mereka pergi ke bandar?

B.Siapakah yang pergi ke bandar?

C.Ke bandar manakah mereka pergi?

D.Apakah tujuan mereka pergi ke bandar?

No comments:

Post a Comment