Tuesday, February 7, 2012

Latihan 4- SOALAN BERPANDUKAN GAMBAR

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjang huraian anda antara 200 hingga 250 patah perkataan.


No comments:

Post a Comment